Главная Новости

Ремонт стиральных машин Киев

Опубликовано: 09.04.2021

Диета с высоким содержанием жиров становится все более популярной и используется как один из лучших способов похудеть, повысить уровень энергии и стимулировать умственную работоспособность. Существует целый список преимуществ, связанных с высоким содержанием жиров в пище, подробнее тут https://remont-stiralki.kiev.ua/rsmkc/remont-stiralnyh-mashinlevyj-bereg/. Но как же так? Ведь Минздрав и специалисты по питанию в течение последних 50 лет говорили нам, что жиры вредны, и нужно исключать их из рациона! Так нужно ли исключать жиры или нет?

Советы по питанию: эволюция

Официальные рекомендации по питанию за последние 100 лет радикально менялись не один раз. Жиры много лет обвиняли в различных проблемах здоровья, начиная от атеросклероза и ожирения, заканчивая воспалением и снижением иммунитета. Но в последние годы жиры реабилитированы. Более того, журнал Таймс после выхода в 2014 году революционной статьи о пользе жирной пищи, даже поместил на обложке сливочное масло, призвав людей вернуть в свой рацион жиры. Сегодня уже доказано, что гораздо сильнее нашему здоровью вредят не жиры, а легкие углеводы! На волне этих изменений появились и новые тенденции в диетологии – диеты с низким количеством углеводов, но повышенным содержанием белка и жира.

Ремонт стиральных машин Киев

Жир помогал выжить!

Во-первых, люди эволюционировали, питаясь именно жирной пищей. Жир не только не опасен для нас, его поступление важно для оптимального здоровья. Если мы хотим здоровья и долголетия, то необходимо переосмыслить те постулаты, которые нам много лет вкладывали в голову – жир необходим, и важно, чтобы он поступал с пищей. Но это должны быть правильные соотношения растительных и животных липидов.

Без сомнения, наши предки ели жирную пищу. В Северной Америке индейцы использовали в пищу пеммикан (концентрированная смесь из жира и белка), сибиряки ценят жир северных оленей, арабы использовали верблюжий жир, канадские племена наслаждались жиром лосей и рыбы. Именно за счет жирной пищи наши предки выживали в суровых условиях. Ученые обнаружили, что древние люди употребляли блюда с высоким содержанием как растительных, так и животных жиров и имели вполне приличное здоровье. Но по мере развития современной цивилизации изменился состав жиров в пище, и в ней стало гораздо меньше полезных жирорастворимых веществ – витаминов, омега-кислот и биологически активных соединений.

Ремонт стиральных машин Киев

Мозгу нужен жир!

uk

Дієта з високим вмістом жирів стає все більш популярною і використовується як один з кращих способів схуднути, підвищити рівень енергії і стимулювати розумову працездатність. Існує цілий список переваг, пов'язаних з високим вмістом жирів в їжі, докладніше тут https://remont-stiralki.kiev.ua/rsmkc/remont-stiralnyh-mashinlevyj-bereg/. Але як же так? Адже МОЗ та фахівці з харчування протягом останніх 50 років говорили нам, що жири шкідливі, і потрібно виключати їх з раціону! Так чи потрібно виключати жири чи ні?

Поради по харчуванню: еволюція

Офіційні рекомендації по харчуванню за останні 100 років радикально змінювалися неодноразово. Жири багато років звинувачували в різних проблемах здоров'я, починаючи від атеросклерозу та ожиріння, закінчуючи запаленням і зниженням імунітету. Але в останні роки жири реабілітовані. Більш того, журнал Таймс після виходу в 2014 році революційної статті про користь жирної їжі, навіть помістив на обкладинці вершкове масло, закликавши людей повернути в свій раціон жири. Сьогодні вже доведено, що набагато сильніше нашому здоров'ю шкодять не жири, а легкі вуглеводи! На хвилі цих змін з'явилися і нові тенденції в дієтології - дієти з низьким вмістом вуглеводів, але підвищеним вмістом білка і жиру.

Жир допомагав вижити!

По-перше, люди еволюціонували, харчуючись саме жирною їжею. Жир не тільки не є небезпечним для нас, його надходження важливо для оптимального здоров'я. Якщо ми хочемо здоров'я і довголіття, то необхідно переосмислити ті постулати, які нам багато років вкладали в голову - жир необхідний, і важливо, щоб він надходив з їжею. Але це повинні бути правильні співвідношення рослинних і тваринних ліпідів.

Без сумніву, наші предки їли жирну їжу. У Північній Америці індіанці використовували в їжу пемікан (концентрована суміш з жиру і білка), сибіряки цінують жир північних оленів, араби використовували верблюжий жир, канадські племена насолоджувалися жиром лосів і риби. Саме за рахунок жирної їжі наші предки вживали в суворих умовах. Вчені виявили, що стародавні люди вживали страви з високим вмістом як рослинних, так і тваринних жирів і мали цілком пристойне здоров'я. Але в міру розвитку сучасної цивілізації змінився склад жирів в їжі, і в ній стало набагато менше корисних жиророзчинних речовин - вітамінів, омега-кислот і біологічно активних сполук.

Мозку потрібен жир!

видео Ремонт стиральных машин Киев | видеo Ремoнт стирaльных мaшин Киев

Ремонт стиральных машин Киев

avatar
Скалко Светик Федоровна
Скалко Светик Федоровна
Опубликовано: 09.04.2021 | Исправлено: 09.04.2021Saf Aleksandrovna
02.05.2021 в 04:31
Такие услуги, как ремонт стиральных машин, ремонт посудомоечных машин или ремонт холодильников, адресованы всем жителям Кельце и Кельцкого повята. Неважно, в каком районе города вы живете. Понимая ваше удобство, сотрудничающая с нами Служба бытовой техники Кельце прибывает по указанному адресу в удобное время.
Заря Владиславовна, Вознесенск
01.05.2021 в 10:31
Быстрое обращение и столь же быстрый ремонт. Сервисные техники правильно диагностировали неисправность водяного насоса в стиральной машине. Очень надежный и профессиональный подход к своей работе. Рекомендую техников по обслуживанию стиральных машин из Познани.
Осминин Бабич Робертович
30.04.2021 в 16:31
Надежные профессионалы из Познани. Быстрая встреча дома на второй день, стиральная машина была отремонтирована в Познани профессионально
Barri Alekseevna
29.04.2021 в 22:31
Я очень доволен услугами по ремонту стиральных машин, оказываемыми профессионалами из Познани. Дело в сервисе и высокой личной культуре. Настоятельно рекомендую сервисных техников из Познани для ремонта стиральной машины.
Lengli Pronhina
29.04.2021 в 04:31
Быстрое обращение и столь же быстрый ремонт. Сервисные техники правильно диагностировали неисправность водяного насоса в стиральной машине. Очень надежный и профессиональный подход к своей работе. Рекомендую техников по обслуживанию стиральных машин из Познани.
Zaskunina Shuhrat Kirillovna
28.04.2021 в 10:31
Надежные профессионалы из Познани. Быстрая встреча дома на второй день, стиральная машина была отремонтирована в Познани профессионально
Леша Нурмамед
27.04.2021 в 16:31
Я очень доволен услугами по ремонту стиральных машин, оказываемыми профессионалами из Познани. Дело в сервисе и высокой личной культуре. Настоятельно рекомендую сервисных техников из Познани для ремонта стиральной машины.

Все комментарии
rss