Zasady Seosprint - Basic - SeoSprint - Katalog artykułów - seo-start

 1. 1. DEFINICJE
 2. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. 3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 4. 4. OBOWIĄZKI REKLAMOWCÓW
 5. 5. PODSTAWA USUNIĘCIA I WPROWADZENIA DO CZARNEJ LISTY (BAN)

Przed przystąpieniem do rejestracji zdecydowanie zalecam  Zapoznanie się z zasadami witryny, ponieważ usługa Seosprint dąży do uczciwych wzajemnych relacji z Tobą i wykona wszystkie Twoje sztuczki, wybierając zarobione pieniądze i utratę ratingu

Przed przystąpieniem do rejestracji zdecydowanie zalecam

Zapoznanie się z zasadami witryny, ponieważ usługa Seosprint dąży do uczciwych wzajemnych relacji z Tobą i wykona wszystkie Twoje sztuczki, wybierając zarobione pieniądze i utratę ratingu.

Zasady są publikowane w dniu 02.09.2015 r. Od czasu do czasu autor jest zmieniany w tej sekcji, więc jeśli masz wątpliwości co do dokładności tych zasad, możesz przejść do witryny i zapoznać się z zasadami, które obowiązywały w momencie oglądania.

Od czasu do czasu autor jest zmieniany w tej sekcji, więc jeśli masz wątpliwości co do dokładności tych zasad, możesz przejść do witryny i zapoznać się z zasadami, które obowiązywały w momencie oglądania

1. DEFINICJE

1.1. Sprint SEO to usługa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie różnego rodzaju reklam dla swoich zasobów internetowych, a użytkownicy mogą zarabiać pieniądze, przeglądając tę ​​reklamę i wykonując proste zadania. Każdy użytkownik może być również reklamodawcą.

1.2. Konto to osobiste „miejsce pracy” zidentyfikowane i dołączone do użytkownika. Aby utworzyć konto, musisz się zarejestrować. Dozwolone jest posiadanie tylko jednego konta w projekcie. Powtórna rejestracja jest zabroniona.

1.3. Autoryzacja - zaloguj się na konto (miejsce pracy) za pomocą danych rejestracyjnych (e-mail i hasło). Dane rejestracyjne są dostarczane użytkownikowi podczas procesu rejestracji.

1.4. Kod PIN to 5-cyfrowy numer, który każdy użytkownik otrzymuje po zarejestrowaniu się w projekcie. Kod PIN jest wymagany do operacji wypłaty i zmiany danych osobowych.

1.5. BAN - usunięcie konta użytkownika z powodu naruszenia Zasad Projektu poprzez wstępne włączenie wszystkich danych osobowych sprawcy do czarnej listy, aby zapobiec ponownej rejestracji.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Rejestrując się w projekcie sprintu SEO, akceptujesz te zasady w całości. Rejestracja i korzystanie z usługi jest zabronione osobom, które nie zgadzają się na przestrzeganie niniejszych zasad.

2.2. Administracja projektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku korzystania z tej usługi.

2.3. Administracja projektu prowadzi ścisłe moderowanie reklam umieszczonych w projekcie z powodu naruszenia prawa, zasad etyki i moralności. Administracja nie ponosi jednak odpowiedzialności za treść zamieszczonej reklamy, w tym tej, która może zostać zmieniona później po przejściu kontroli. Administracja projektu opowiada się za „czystością Internetu”, dlatego potępia pornografię w otwartej formie, nie przyjmuje „śmieci” na stronach w postaci dużej liczby wyskakujących okien pop-up i ramek.

2.4. Wszelkie oszustwa systemu, próby włamań, użycie niedokładnych danych podczas rejestracji będą poważnie karane przez administrację sprintu SEO, aż do usunięcia wszystkich kont zaangażowanych w powyższe działania.

2.5. Wszelkie odwołania do Administracji sprintu SEO lub autoryzowanych Arbitrów, mające nieprzyzwoitą treść lub obraźliwe będą ignorowane. W przypadku powtórzenia incydentu - BAN i usunięcie konta.

2.6. Administracja zastrzega sobie prawo do dodania i wykluczenia wykorzystania w projekcie różnych systemów płatności, w oparciu o konieczność i wykonalność techniczną.

2.7. Administracja nie przekazuje danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Jeśli jednak ustalono zaangażowanie użytkownika w nielegalne działania (w tym oszustwo, rozpowszechnianie pornografii dziecięcej itp.), Administracja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich organów, przekazując niezbędne dane osobowe sprawcy.

2.8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez użytkownika konto użytkownika jest usuwane bez ostrzeżenia i bez podania przyczyn.

2.9. W przypadku BAN-u i usunięcia konta nie zostaną wypłacone żadne odszkodowania. Saldo jest resetowane, kampanie reklamowe są zamykane przy resetowaniu budżetów, wydawane są skierowania, konto jest fizycznie usuwane bez prawa do ponownej rejestracji. Nie zwraca się gotówki. Roszczenia nie są przyjmowane, a decyzje nie podlegają odwołaniu.

2.10. Administracja sprintem SEO nie rekompensuje strat użytkowników polecających, których skierowania zostały usunięte z powodu naruszenia przez nich niniejszych zasad. Kupowanie skierowań na „Targi rekomendacji” wiąże się z pewnym ryzykiem. Administracja sprintu SEO nie jest odpowiedzialna za skierowania sprzedane na targach i nie może zagwarantować, że zakupione skierowanie nie będzie późniejsze.

2.11. Użytkownicy, którzy zarejestrują się na link bez odesłania, mogą później, wedle woli, wybrać własnego polecającego-kuratora. Obecność polecającego jest warunkiem wstępnym, jeśli użytkownik planuje stworzyć własną sieć polecających, aby uzyskać dodatkowy zysk z pracy swoich poleconych.

2.12. Projekt automatycznie usuwa konta nieaktywnych użytkowników, którzy nie zalogowali się na swoje konto w projekcie przez ponad 60 dni. Obecność aktywnych witryn reklamowych z użytkownikiem nie ma znaczenia.

2.13. Przyczyny usunięcia konta mogą być jedynie naruszeniem Zasad Projektu lub okresu bezczynności konta przez ponad 60 dni. Osobiste pragnienie użytkownika lub chęć zmiany odsyłającego nie mogą być podstawą do usunięcia konta.

2.14. Administracja nie bierze udziału w sporach między reklamodawcami a wykonawcami. Wszelkie spory użytkowników, jeśli nie dotyczą naruszeń niniejszych zasad, są rozstrzygane przez strony sporu. Interwencja w sporze przedstawiciela administracji projektu jest możliwa tylko na wniosek samego przedstawiciela i nie jest obowiązkowa.

2.15. Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w tych zasadach, powiadamiając użytkowników w Wiadomościach i na oficjalnym Forum.

2.16. Według uznania administracji konta, które podlegają zakazowi i zostaną usunięte z powodu pewnych naruszeń niniejszych zasad, mogą otrzymać możliwość rehabilitacji, płacąc kary w wysokości i terminach ustawionych automatycznie przez robota projektu.

2.17. Ponieważ niemożliwe jest opisanie za pomocą reguł wszystkich konkretnych obszarów pracy w projekcie, wszelkie zalecenia lub wymagania Administracji Projektu (w tym upoważnionych Arbitrów) powinny być traktowane jako dodatek do istniejących zasad.

3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Podczas rejestracji podaj prawdziwe informacje we wszystkich polach formularza rejestracyjnego. Zgłaszanie fałszywych danych jest naruszeniem. Surowo zabrania się rejestrowania za pomocą usług, które zapewniają tymczasowe adresy e-mail lub numery SMS.

3.2. Przynajmniej raz w tygodniu zapoznaj się z tymi zasadami, a także z nowościami na oficjalnej stronie Forum .

3.3. Aby komunikować się z administratorem, używaj tylko systemu biletowego w projekcie. Odbieranie odpowiedzi za pomocą innych metod komunikacji nie jest gwarantowane.

3.4. W przypadku pytań związanych z pracą w projekcie skontaktuj się ze swoim polecającym (kuratorem) w celu konsultacji za pośrednictwem poczty wewnętrznej, a także bądź zawsze gotów udzielić niezbędnych porad dotyczących pracy skierowanej do Ciebie.

3.5. Zabronione jest używanie poczty wewnętrznej projektu do jakiegokolwiek rodzaju reklamy, jeśli odbiorca nie jest skierowanym nadawcą.

3.6. Zabrania się wysyłania SPAMU w jakikolwiek możliwy sposób, w tym poczty wewnętrznej lub wiadomości na Forum. Osoby naruszające konto zostaną natychmiast zablokowane i usunięte.

3.7. Zabronione jest używanie nadmiernej wulgaryzmów w korespondencji z innymi użytkownikami, a także szantaż, wymuszanie pieniędzy lub premie. W przypadku skarg od ofiar konto przestępcy zostanie zakazane i usunięte lub pozbawione prawa do korespondencji.

3.8. Zabrania się rejestracji więcej niż jednego konta! Jeśli zostaną wykryte dwa lub więcej kont używanych przez jednego użytkownika, wszystkie zostaną zablokowane i usunięte. Status, reputacja lub dostępność środków na bilansie sprawcy nie będą brane pod uwagę.

3.9. Zabrania się rejestracji lub logowania na więcej niż jednym koncie z jednego komputera. Takie działania są uważane za multi-konto i są karane zakazem i usunięciem wszystkich kont biorących udział w naruszeniu. Główna zasada: 1 komputer = 1 konto.

3.10. Zabrania się używania tych samych danych na więcej niż jednym koncie, w tym na numerach systemu płatności. Takie działania są uważane za multi-konto i są karane zakazem i usunięciem wszystkich kont związanych z naruszeniem lub całkowitym zablokowaniem kont w celu wypłaty środków.

3.11. Zabrania się ponownej rejestracji konta, jeśli nadal masz istniejące konto.

3.12. Gdy wykryte zostaną błędy lub błędy w pracy skryptu i witryny, użytkownicy muszą najpierw upewnić się, że administracja nie wie o błędzie. Aby to zrobić, sprawdź sekcję „Wiadomości” na forum projektu. Jeśli nie ma żadnych wiadomości opisujących problem, zgłoś błąd w serwisie pomocy technicznej.

3.13. Nie próbuj hakować witryny i nie używaj możliwych błędów w skryptach. Osoby naruszające prawo zostaną natychmiast zbanowane i usunięte.

3.14. Surowo zabrania się używania programów do oszustw (auto clickerów i / lub automatycznych przeglądarek i / lub przyspieszaczy czasowych), a także innych programów i narzędzi innych firm do pracy ze sprintem SEO. Używanie, dystrybucja, sprzedaż lub reklamowanie takich programów jest surowo zabronione i podlega karze.

3.15. Zabrania się przeglądania witryn reklamodawców za pośrednictwem urządzeń mobilnych (telefonów, smartfonów).

3.16. Wysyłanie e-maili z linkiem polecającym usługi będzie traktowane jako spam. Jeśli spam zostanie wykryty przy użyciu linku polecającego użytkownika, konto przestępcy zostanie zbanowane i usunięte.

3.17. Po usunięciu konta za naruszenie zasad projektu lub z przyczyn określonych w pkt 2.12 saldo konta jest resetowane, a polecenia są wydawane, pieniądze nie są zwracane.

3.18. Jeśli zapłacisz za jakiekolwiek usługi w naszym serwisie, a następnie odmówisz ich wykorzystania, pieniądze nie zostaną zwrócone.

3.19. Ściśle zabronione sprzedaż / zakup kont na sprincie SEO. Takie działania są uważane za oszustwo i karane zakazem.

4. OBOWIĄZKI REKLAMOWCÓW

4.1. Środki, które zostały przeznaczone na budżety reklamowe, nie mogą zostać zwrócone do salda użytkownika , mogą być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem - w budżetach reklamowych. Dozwolony transfer środków między budżetami różnych witryn reklamowych reklamodawcy.

4.2. Jeśli platforma reklamowa zostanie zablokowana przez Administratora lub upoważnionego Arbitra z powodu niespójności reklamowanego zasobu z tymi Zasadami, środki pozostające w budżecie reklamowym zablokowanej platformy nie zostaną zwrócone.

4.3. Odpowiedzialność za informacje reklamowe umieszczone w projekcie, linki i teksty ponosi reklamodawca. Wszelkie szkody, w tym materiałowe, związane z nieprawidłowo wydanym zamówieniem, użyciem uszkodzonych lub zepsutych linków nie podlegają zwrotowi.

4.4. Wszystkie zamówione reklamy przed ich udostępnieniem do zapłaty i uruchomieniem są testowane przez administrację lub autoryzowanych arbitrów. Wynikiem sprawdzenia jest zatwierdzenie lub zablokowanie reklam.

4.5. Maksymalny okres sprawdzania reklam wynosi 24 godziny. Nie należy pisać do Administracji przed tą datą z prośbami o sprawdzenie reklamy. Ponadto wszelkie takie żądania nie przyspieszą procesu weryfikacji.

4.6. Umieszczanie linków reklamowych do zasobów jest surowo zabronione:

 • zawierające wirusy i strony / linki phishingowe
 • strony z przekierowaniem na inne strony, w tym przekierowanie strony źródłowej (sprint SEO)
 • Zniszcz ramkę z zegarem (do surfowania i płatnych listów)
 • zawierające pornografię lub mnóstwo materiałów erotycznych
 • zawierające obsceniczny i obsceniczny język
 • jednodniowe sex shopy i tablice randkowe
 • społeczność gejowska
 • wzywając do przemocy, rasizmu, nacjonalizmu, niemoralnego zachowania
 • zasoby polityczne i religijne
 • zasoby do zbierania darowizn innych niż oficjalne fundusze i centra pomocy
 • zasoby z elementami magii, spirytualizmu, okultyzmu
 • zasoby, z wyraźnym oszustwem
 • zasoby stworzone „nie dla ludzi”, tj. nadziewane wieloma partnerami, wyskakującymi okienkami itp.
 • zasoby wymagające wysyłania płatnych wiadomości SMS
 • witryn, które mają nadmiernie długi ładunek z powodu słabego hostingu lub obfitości ukrytych partnerów
 • zasoby, które naruszają prawa Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

4.7. Reklamodawcy, którzy regularnie naruszają zasady reklamy, na zawsze tracą możliwość wykorzystania sprintu SEO do reklam.

4.8. Reklamodawcy, którzy publikują Zadania płatne, są zobowiązani do terminowego i rzetelnego weryfikowania zadań w Konsoli reklamodawcy. Biegów, które nie zostaną zatwierdzone lub odrzucone przez reklamodawcę w ciągu 10 dni, zostaną automatycznie zatwierdzone przez robota sprintu SEO.

4.9. Zabronione jest umieszczanie reklam w sekcji „Zadania”, w której wymagana jest rejestracja poprzez płatne wiadomości SMS, a także zadania, w raporcie, w którym należy podać osobiste hasła lub numery kart kredytowych.

5. PODSTAWA USUNIĘCIA I WPROWADZENIA DO CZARNEJ LISTY (BAN)

5.1. Wszyscy użytkownicy i reklamodawcy są zobowiązani do pełnego i bezwarunkowego przestrzegania zasad sprintu SEO. Brak zgody lub ciągłe kwestionowanie Regulaminu pociąga za sobą zakaz i usunięcie konta sprawcy.

5.2. Wielokonta. Rejestracja i / lub korzystanie z więcej niż jednego konta jest surowo zabronione. Każdy użytkownik projektu może mieć tylko jedno konto. Rejestracja jest zabroniona. W przypadku utraty danych z Twojego konta, musisz użyć ich odzyskiwania, zamiast rejestrować się ponownie. Zabrania się używania tych samych danych rejestracyjnych. Zabrania się używania tych samych danych płatniczych i numerów telefonów na więcej niż jednym koncie. Wszystkie te działania są uważane za wielokrotne konto i muszą zostać ukarane przez BAN oraz usunięcie wszystkich kont biorących udział w naruszeniu. Uwaga: Dozwolona jest okresowa zbieżność adresów IP i niekoniecznie oznacza to, że istnieje wiele kont.

5.3. Wykorzystanie zautomatyzowanych narzędzi i środków oszustwa: automatyczne kliknięcia, przeglądarki automatyczne, akceleratory itp.

5.4. Oszukiwanie systemu, próby włamań, penetracja kont innych ludzi.

5.5. Szantażowanie użytkowników, próby oszustw, nielegalne zajęcie i kradzież funduszy.

5.6. Próby i fakty dotyczące prania pieniędzy, poprzez wykonanie serii operacji w celu zdeponowania środków w jednej walucie i wycofania się do innej.

5.7. Działania mające na celu osłabienie funkcjonowania projektu, a także ich przedstawicieli: administratorów i arbitrów. Organizacja trollingu i uparty opór wobec działań administracji.

5.8. Natarczywe próby umieszczania reklam zabronionych przez Zasady Projektu, paragrafy 4.6 i 4.9.

5.9. Odwołuje się do Administracji sprintu SEO lub upoważnionych Arbitrów, posiadających treści nieprzyzwoite lub obraźliwe.

5.10. Pomocnictwo i podżeganie z naruszeniem powyższych punktów Regulaminu.

5.11. Oszustwo w pracy: dystrybucja gotowych odpowiedzi na testy i zadania, a także wykorzystanie gotowych odpowiedzi na testy i zadania.